İslam Düşüncesine göre Hz. Ali döneminde var olan bünyeden ilk kopuşu gerçekleştiren grup Hâricilerdir. Hâricilerin Kur’ân’a yaklaşımları tam bir parçacı

Read More