Kitap Açıklaması

Bu kitap, ahlâkın gücü ve işlevlerini önemli bir ölçüde siyasete ve hukuka bıraktığı modern dönemde ahlâk alanında maruz kalınan krizle karşı karşıya olduğumuz kabulüyle ele alınmıştır. Kriz hem modern dönemi inşa eden Batı düşüncesinde hem de Batı düşüncesinin şu veya bu açıdan etkisinde kalan diğer medeniyetlerde kendisini hissettirmektedir. Bugün ahlâkın fâili olarak insan, iyinin yitirildiği ve ahlâkın asli sorusunun unutulduğu bir bireysel ve toplumsal hayata mahkûm olmakla sınanmaktadır. Bu sebeple bu kitapta tanım, anlam ve eylem olarak iyiye ulaşmanın bir çerçevesi çıkarılmaktadır. Elinizdeki kitapta ahlâki farkındalık, tecrübe ve kararların oluşum süreci tartışılmaktadır. Bu anlamda kitap ahlâka yeni bir bakış getirmekte ve ahlâk için nesnel bir zemin oluşturmaktadır.

Günümüz dünyasında nesnel bir zemin oluşturan bu etkenler önemli bir rol oynayacaktır. Ahlâkiliğin ve iktisadın sorgulandığı bu dünyada sanattan topluma tüm alanlar kurucu bir rol oynayacaktır.