Dünyanın önemli isimlerinden, Rus Yaşayan önemli Rus jeopolitikçilerinden Aleksadr Dugin, Atlantikçiliği bir deniz medeniyeti olarak benimsemiştir. Kara medeniyeti olarak gördüğü Avrasyacılığın tam da karşısına yerleştirmiştir.

Savunduğu Avrasyacılık, sadece kendi ülkesinin değil, Batı ittifakına karşı çıkan tüm güçlerin stratejisidir. Mekân felsefesine dayanan bu görüşünü, entelektüel ve siyasi birikimiyle desteklemesi onun sürekli gündemde kalmasını da beraberinde getiriyor.
Aleksandr Dugin Dünya Adasında Son Savaş, adlı kitabında jeopolitik idrakten merkez bölgeye, Ekim Devrimi’nden Yalta Dünyası’na, Varşova Paktı’ndan tek kutuplu dünyaya, Atlantik ekseninden Avrasya jeopolitiğine kadar önemli pek çok meseleyi analiz çerçevesine dâhil ediyor. Batı’nın hegemonya tekelini ve değerlerinin evrenselliğini reddeden Dugin,  ülkesinin kurmaya çalıştığı çok kutuplu dünyayı kavramayı da mümkün kılıyor.
Rusya’nın güzelliğini dile getiren Dünya Adasında Son savaş isimli eser, hem Rus jeopolitiğinin tarihsel yönüne dikkat çekerken hem de bu tarihselliğin günümüzdeki oluşacak sorunları ve yeni fırsatlarını dile getiriyor.