Kitap Açıklaması

Günümüzde halen daha devam eden tek tartışma İnanç tartışması. İnanç tartışması hiçbir zaman bitmeyecek olan bir kavramdır. Her insanın farklı bireylerin inançlarına saygılı olması olması gerekir. Pek çok kişi bilim, akıl ve mantık yoluyla insanı ateizme götürecek yeterli delile ulaşabileceğine inanıyor. Özellikle gençler arasında ateizm, büyük bir hızla yayılıyor. Üstelik artık birçok kişi, din ve bilimin taban tabana zıt olduğunu, hatta inançta akla yer olmadığını düşünüyor.
Hamza Andreas Tzortzis, ilk kez Türkçeye çevrilen kitabında tam da bu tartışmaların üzerinden gidiyor. Ateizmin iddialarını reddeden Tzortzis; Hakikatin İzinde olan insanlar için akıl, mantık ve bilim çerçevesinde bir pusula sunuyor.
Ateizmi ve onun farklı görünümleri diyebileceğimiz “inanma biçimlerini” inceleyen Tzortzis, Kur’an’da sunulan varlık delillerini anlatmanın ötesine geçerek inançla ilgili soyut konuları da işliyor. Birçok karmaşık meseleyi soğukkanlılıkla ele alarak anlaşılabilir bir basitlikte sunuyor.
Hakikatin izinde kitabı, insanların inancı olsun ya da olmasın; kendi içinde yüzleşen ve toplum içinde de yüzleşmiş ateizmle kendini bilgilendiren kişiler için bulunmaz bir eserdir. Hem ateistlerin hemde diğer inanca bağlı olan kişilerin okuması gereken nadide bir kitap.