Batılı ülkeler senelerdir Türklerin Doğu Despotu, geri,Hasta adam, barbar ve hovarda olduğunu zanneden ve medeniyetten anlamadıklarını iddia ettiler. Bu iddialar Osmanlı’nın son döneminde artık bir damgaya dönüşmüştü. Peki, Türklerin bu damgalardan haberi var mıydı? Bu damgalar, Osmanlı Devleti’nin aydınlarını nasıl etkiledi? Bu damgalarla büyümek Cumhuriyet’in kurucu kadrolarına hangi açılardan tesir etti? Bu damgalar, nasıl bir siyaset anlayışının ortaya çıkışına zemin hazırladı? Günümüz siyasal kültüründe bu damgaların izi var mıdır? Bugün hâlâ damgalanmış hissediyor muyuz? 
1923 tarihinde Cumhuriyet’in kurtuluşunun ardından bulunan halet-i ruhiyeye farklı bir gözden bakın!