Osmanlı döneminde Kızılbaş/Alevi algısı devlet politikalarına yansımış mıdır acaba? Uzun süren bir mutlak iktidar döneminde 
Kızılbaşlar/Aleviler hakkındaki belgeler, kurumlar arası yazışmalar, 
uygulamalar genel bir siyaset izleği sunabilir mi? Yalçın Çakmak, 
Sultanın Kızılbaşları’nda, II. Abdülhamid döneminin ve rejiminin kendi 
siyaset anlayışı ve araçları ile devletin genel Alevi politikası arasındaki 
paralelliklerle değişimlere yoğunlaşıyor. Birincil kaynaklar, Osmanlı 
arşivleri ile misyonerlerin arşivleri, faaliyet raporları, Alevi cemaatinin 
içindeki menkıbe ve anlatılar, cemaat içi gerilimlerle dayanışma pratikleri, 
II. Abdülhamid rejiminin merkez yöneticileri ile taşra idarecileri arasındaki  yapılan yazışmaları gösterdiği için farklı uygulamalar ve algılar arasında Alevi nüfusa yönelik politikaları inceliyor.
“Yalçın Çakmak’ın çalışması Alevilik ve Bektaşilik incelemelerine önemli 
ve orijinal bir katkı ve tarihçiliğimizin yeni neslinin bir başka parlak 
örneği.”
OKTAY ÖZEL
“Çakmak’ın çalışması, devletin izlemeden tedibe kadar çeşitlenen 
önlemler paketine altlık teşkil eden Kızılbaş/ Alevi bilgisinin niteliğine de 
vâkıf olduğumuz Kızılbaş/Alevi tarihi alanında öncü çalışmalar arasında 
yerini almıştır.”
SUAVİ AYDIN
“Önyargılarla veya ideolojik pozisyonlarla üretilmiş onca yayının olduğu, 
üzerine çok konuşup az bildiğimiz önemli bir konuda yetkinliği ve 
ciddiyetiyle öne çıkan bir kitapla karşı karşıyayız.”
FERDAN ERGUT

“Hem Abdülhamid dönemi hem de Alevi/Kızılbaş tarihi literatürüne 
önemli ve hiç eskimeyecek bir katkıda bulunuyor.”