Koskoca insanlık tarihinin en gizemli ve bilinmeyen anlatı, bu eser içinde kurucu anlatı figürlerinden olan bir kahraman mevcut. Suret’in bu dosyasında alanlarının uzmanı çeşitli kalemler tarafından tartışmaya açılıyor. Özne olmanın ne demek olduğu sorusunun giderek yakıcı hâle geldiği bugünlerde, bu dosyada yer alan yazıların söyleyeceği önemli şeyler var.

“Müşkül bir varoluşa sıkışıp kalmıştır insan dediğin. Günler ve yüzyıllardır birinin gelip onu bu hâlden çekip çıkarmasını bekler durur. Bilinçdışında tümgüçlü tanrısal kudrete sahip olduğunu sanrıladığı o ‘biri’ insani öznenin kahramanıdır; kahramanlar biz eksikli, eğreti, kaygılı ve arzulu ölümlülerin tanrılarıdır.
Nice kahramanlar gelir geçer, nice kahramanlıklara sahne olur hayat ama varoluşun pürüzleri bâki kalır. Belirsizliğin ve olasılığın ipliğiyle dokunmuş insani varoluş acı, keder ama neşe; arzu, umut ama hüsran; özgürlük, kaygı ama yaratıcılık; hayat ama ölümle doludur. Varoluş kendinden müşküldür; çatlağından hayat da sızar ölüm de ve hiçbir kahramanın kudreti varoluşun çatlağını sıvamaya yetmez. Ama yine de kahramanlara ve kahramanlığa yer var bu hikâyede; bu müşkül insanlık durumundan, yaşanmaya değer bir hayat yontmanın mümkün olduğunu anlayan ve anlatan, yaşayan ve yaşatan kahramanlara hâlâ yer var. Annelere, babalara, kardeşlere, arkadaşlara, dostlara ve yoldaşlara, sevgililere, oğullara ve kızlara, öğretmenlere, ustalara, yazarlara, sanatçılara, bilim insanlarına ve filozoflara, bedenimizi ve ruhumuzu sağaltan şifacılara, aydınlık, müşfik, yaratıcı ve cesur zihinler ve yüreklere, kedilere, kuşlara, vapurlara, dağa, taşa, çiçeğe, güneşe ve aya, yağmura ve kara, şiire, romana ve filmlere… Hepsi bu dünyanın hengâmesi içinde bize eşlik eden, varoluş ağrımızı dindiren ve avutan nice mütevazı kahramanlar değil mi? Evet, Suret’in bu dosyasında işte bu doğrultuda ‘Kahramanlar ve Anti-kahramanlar’ temasını işliyoruz.”
Hakan Kızıltan, dosya editörü

Suret isimli eser Anti-kahramanlar hakkında detaylı bilgilere yer vermiş nezih bir eserdir.
YAZARLAR
İlker Özyıldırım – Barış Özgen Şensoy – Ferhat Jak İçöz – Cemal Dindar – Gülsüme Oğuz – Seda Aktaş – Ceylin Özcan – Tuğçe Isıyel – Ayşe Devrim Başterzi – Bilgin Saydam – Batuhan Saç – Chris Joannidis – İbrahim Şahin Ateş – Hülya Dündar Şahin – Baturalp Aslan – Kaya Şahin – M. Işıl Ertüzün – Eda Arduman – Didem Doğan – Emre Erbatur – Meral Erten – Fulya Algın Tokmak – Nesli Keskinöz Bilen – Arın Namal – Özge Soysal