Ekonomik krizlerin bu yayılma hasiyeti dikkate alındığında, etkisi altına aldığı alanlardan biri de kaçınılmaz olarak bütüncül sistemin bir parçası olan gelir dağılımı sahası olacaktır.

Milli gelirin toplumda nasıl dağıldığını ve/veya dağıtıldığını inceleyen gelir dağılımı alanı, toplumsal refahın sağlanmasında kilit rol oynayan ana unsurlardandır.

Sair enflasyon, büyüme gibi ekonomik parametrelerin iktisat politikaları yoluyla kontrol edilebilmesi mümkün iken; gelir dağılımında adaletin sağlanması nispeten daha zordur. Nitekim gelir dağılımı adaletsizliği gelişmiş olarak tabir edilen ekonomilerde dahi görülebilmektedir.